Privacyverklaring

Over mij

Ik ben Dagmar Kittelmann, eigenaar van Vertaalbureau NedDuits, en ik zal alles in het werk stellen om het vertrouwen van bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega’s en leveranciers in stand te houden. Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonlijke gegevens verzamel, welke persoonlijke gegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, evenals de beperkte voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig houd.

U kunt contact met mij opnemen in mijn hoedanigheid als Functionaris Gegevensbescherming. Ik ben per post te bereiken op de Elias Boumanstr. 12, 5622 KW Eindhoven of via e-mail op info@nedduits.nl.

Privacy van de website

Functies voor sociale media

Deze website bevat functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like’-knoppen. Deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze
manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectieve platforms van sociale media van toepassing.

Gegevens van klanten, leveranciers en collega’s

Waarom ik uw persoonlijke gegevens verwerk

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonlijke gegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van diensten op het gebied van vertalen en/of copywriting waarom u mij heeft verzocht, verzamel ik om te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Ik gebruik uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden. De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en ID- of BSN-nummer. In uitzonderlijke gevallen kan het ook uw geboortedatum of andere persoonlijke informatie zijn.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is het verrichten van de
diensten waarom u heeft verzocht of het treffen van de noodzakelijke maatregelen om  aan dat verzoek te voldoen.

Wie krijgt uw persoonlijke gegevens nog meer?

Als ik een tekst voor revisie naar een collega stuur, zal die tekst geanonimiseerd worden,
zodat de persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn. Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonlijke gegevens hebben, waaronder mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website en e-maildiensten. Al deze partijen voldoen aan de AVG. Uiteraard zal ik geen gegevens doorspelen aan derde landen.

Hoe lang ik uw persoonlijke gegevens bewaar

Gegevens met betrekking tot offertes worden een halfjaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft, moet ik in het kader van de fiscale bewaarplicht uw persoonlijke gegevens zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden na vijf jaar verwijderd.

Uw gegevenstoegangsrechten

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of  te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg
aan geven, uiterlijk een maand na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonlijke gegevens verwerk,
neemt u dan contact met mij op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de  toezichthoudende instantie in Nederland of het land waar u woont.

In geval van inbreuk (datalek) zal ik aangifte doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 21 mei 2018 en zal indien en wanneer nodig worden herzien.